Подарък миграция на уебсайт на приятел

Миграция на уебсайта Окултен Портал към WordPress. Стария сайт беше на примитивна система за управление на съдържанието, която не поддържаше последните версии на PHP. Освен това сайтът си нямаше адаптивен дизайн и версия за мобилни устройства. След няколко кръпки през последните години решението беше да изработим скрипт за миграция, който да се свърже с базата данни на стария сайт, да създаде категориите, публикациите и да прехвърли съдържанието.

Occultportal.com screenshot

Описание:

Миграция към WordPress на стар уебсайт. Прехвърляне на структура и съдържание от саморъчна система за управление на съдържанието към WordPress.

Категория: Уебсайтове

Клиент: Маг Наско

Линк: https://occultportal.com/

Технологии:

wordpress Iconphp Icon