Тема Unax

Щастливи сме да съобщим, че нашата тема е включена в WordPress.org в хранилището за теми!

Unax стартова тема, базирана на Underscores и Twitter Bootstrap.

Шаблони на страници бе странична лента и такъв с пълна ширина. Регистрирани са много зони с джаджи, както и няколко разположения за менюта. Темата включва различни филтри за класове за оформление. Темата използва езика Sass в добре организирани файлове. Bootstrap цветове с подходящи филтри, интегрирани в цветовата палитра на Gutenberg.

Съвместими с насоките за достъпност на уеб съдържание на Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Code available on GitHub: https://github.com/atanasantonov/unax-theme

Всички коментар и GitHub известия са добре дошли.

Насладете се!