Политка за защита на личните данни

Политка за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Кои сме ние?

Адресът на този уебсайт е: https://unax.org

Какви лични данни събираме и за какво ги използваме?

Форма за контакт

Въведените данни във формата за въпрос се препращат на електронната ни поща и не се запазват в системата ни. 

“Бисквитки”

Използваме уеб технологията “бисквитки” за да улесним потребителите. При зареждане на уебсайта е възможно да се създават “бисквитки” за опциите на екрана и за това какво да се показва. 

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този уебсайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт. Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват “бисквитки”, да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него. 

Анализи

С цел събиране на статистическа информация за броя на посещенията, може да записваме данните на база IP адреса на посетителя и данните от агента на неговия браузър. 

С кого споделяме вашите данни?

Не споделяме вашите данни

Колко дълго ще запазим данните ви?

Данните ви се съхраняват за неопределено време. Администраторите на уебсайта могат да виждат и / или редактират тази информация. 

Какви права имате върху данните си?

Можете да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели. Искане за получаване и / или заличаване на лични данни може да се направи чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на този уебсайт. 

Допълнителна информация

Как защитаваме вашите данни?

Работим усилено, за да защитим информацията за вас от неоторизиран достъп, използване, промяна или унищожаване и да предприемаме адекватни мерки. Използваме всички технически средства и актуализации с които разполагаме. Също така разчитаме и на професионализма на хостинг компанията, която използваме. 

От какви трети страни получаваме данни?

Не получаваме данни от трети страни. 

Какви автоматизирани решения и / или профилиране правим с потребителските данни?

Не използваме автоматизирани решения за профилиране с потребителски данни.